ARTS AND CRAFT

Activitat artística i sensorial on l’alumnat tindrà l’oportunitat de desenvolupar habilitats artístiques mitjançant manualitats i utilitzant diferents estils artístics amb noves ferramentes i materials.

OBJECTIUS:

  • Desenvolupar la concentració, la imaginació i la creativitat.
  • Potenciar la psicomotricitat fina.
  • Millorar la coordinació òcul-manual.

BENEFICIS:

  • Permet la comunicació i expressió de emocions i sentiments.
  • Augmenta l’autoestima.
  • Afavoreix el pensament abstracte.
VULL DONAR-ME D'ALTA