JOCS DE LÒGICA

Quan treballem mitjançant jocs de lògica utilitzem l’estratègia i la resolució d’enigmes per a trobar objectes, detectar diferències entre dos coses o imatges, desxifrar laberints o saber quina figura és la que continua a una altra de manera lúdica, amb jocs individuals i cooperatius.

OBJECTIUS:

  • Estimular l’atenció i la concentració.
  • Fomentar habilitats de càlcul i raonament numèric.
  • Treballar la percepció sensorial.

BENEFICIS:

  • Millora les estratègies i tàctiques per a la resolució de conflictes.
  • Potencia l’autonomia i l’autoestima.
  • Augmenta la capacitat d’us del llenguatge i número.
VULL DONAR-ME D'ALTA