ENGLISH PRO

Prepara a la teua filla o al teu fill per a què utilitze l’idioma universal del món. En aquesta activitat es donen les claus per a poder superar les diferents parts que composen l’aprenentatge d’aquest idioma: el writting (escrita), listening (d’audició), speaking (oral) i reading (comprensió escrita), a més del coneixement de l’idioma i el seu ús, tant oral com escrit.

OBJECTIUS:

  • Potenciar l’expressió i comunicació oral i escrita.
  • Desenvolupar pensament crític i abstracte.
  • Promoure l’autonomia i l’autoestima.

BENEFICIS:

  • Potència la concentració, l’atenció i la memòria.
  • Aferma la pronunciació i l’expressió oral.
  • Accés a un món globalitzat.
VULL DONAR-ME D'ALTA