MULTIESPORT

Exercici idoni per a conèixer, aprendre i practicar diferents esports com els que utilitzem la raqueta, voleibol, jocs tradicionals o atletisme, però adaptant-los a esports autòctons per a aprendre la tècnica corresponent de cadascun.

OBJECTIUS:

  • Desenvolupar la psicomotricitat.
  • Estimular la coordinació general del propi cos.
  • Afavorir el treball en equip.

BENEFICIS:

  • Potencia la desinhibició.
  • Millora les capacitats físiques (resistència, flexibilitat) i les habilitats psicomotrius (saltar, colpejar, passar).
  • Foment de valors educatius: tolerància i respecte.
VULL DONAR-ME D'ALTA