COLPBOL

El Colpbol busca afavorir la màxima participació dels jugadors i de les jugadores, promoure el treball en equip i, com que no precissa d’unes habilitats tècniques específiques per a jugar redueix al mínim les diferències individuals.

OBJECTIUS:

  • Coordinar moviments corporals.
  • Desenvolupar la psicomotricitat.
  • Fomentar el treball en equip i la cooperació.

BENEFICIS:

  • Millora la coordinació corporal.
  • Afavoreix les relacions socials.
  • Incrementa la resistència aeròbica.
  • Fomenta la concentració.
VULL DONAR-ME D'ALTA